تماس با ما

تماس با ما2020-09-09T11:25:16+00:00

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، ميرداماد ، جنب ساختمان اسكان ، پلاك 369 ، واحد1(مشاهده)

تلفن : 88674552 و 88790066 و 88790006  –  دورنگار :88789176

همراه : 09016394699

رایانامه : info@Parmisran.com  و  Parmisran_45220@yahoo.com  و Parmisran.45220@gmail.com